Logo Bordeaux INP

Central Authentication Service (CAS)

Your password is more than 3 years old? It is time to change it!älkommen till den centrala autentiseringstjänsten CAS. När du installerat men ännu inte konfigurerat CAS kan du autentisera genom att ange samma text som både användaridentitet och lösenord för att prova CAS. 

Ange din användaridentitet och ditt lösenord.